ш
, р ь
і
м
к
-у.
для
ЯР
ГА
£
і |
К
БИ ЛЛУ ГЕЙТСУ
человеку, прору-
бившему УУіпсІои/з
из реального мира в
виртуальный,
(хотя и не бесплатно)
ПОСВЯЩ АЕТСЯ
*
Шк
ЧилшШі^ не
пвв і5иі*вилц іііїа ;
и иишіьп*гоі*с&,
ПЄЛЄІІ4
не
ЧСЦІІВІІІІУІІ*
Ш1±!1Л'3
евііраит уїесн
ію іуеіьц ц ив
теплый 1*Д21Ш10]!
Ті В В С П і Г Н і І Х ІВ
ф
«ИВ гсіїлчемь.
ш
ч
ЛЮБИТЕ.
ш
я
V-!-■
Е Я Ь ?
КУГ
■ .-у.
Щ
і
з а к р о м у
ч ш а -
і
т е п / о
-
КОМ-
п ь ю -
ТЕР/
т " :ш
ГТ-
щлм
Рч
щ
І »
К:
*
і іііГЕЇії*ііУі¥ I
щгс
®Я8г‘У
*
ІНА,***
у >
; Ч
м
<4Я
следующая страница 2 Компьютер 2003 02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст