інтернеш з розробки американських військових у нас зараз
перетворився на інструмент домашнього користувача,
коли майже будь-хто може дозволити собі підключитись
до мережі,
отримувати з не)' інформацію та поповнювати
спільне інфосховище.
Б
езумовно
велика
перевага
нашого
часу
-
можливість
знати
все.
..,
якщо
подужаєш,
звичайно.
:) Але в той же час ін-
тернет
наповнюється
сміттям
-
сумнівною або
відверто
неправ-
дивою інформацією, горами рек-
лами
з
гербалайфом,
спамом
і
сотнями однаковісіньких шаблон-
них сайтів, де лежать одні й ті ж
сторінки з одними й тими ж сло-
вами буква-в-букву.
І
виходить,
щоб
знайти
щось
дійсно
необхідне,
потрібно
ви-
трачати
десятки
годин
на
зану-
рення
в
інформаційний
суржик.
Великою мірою рятують пошукові
системи
типу
Google.com.ua
і
Yandex.Ru.
Головне
навчитись
ними
пра-
вильно користуватись, а це, час-
то,
нагадує
володіння
шамансь-
ким
бубном
котрогось
із
афри-
канських племен.
Пошукова система - сайт, який
“пам’ятає”,
що
знаходиться
на
всіх сторінках інтернету і, якщо ви
дасте йому слово чи словосполу-
чення,
покаже
всі
чи
майже
всі
сторінки де воно є.
Googlexom.ua
З
айшовши на сайт
нок 1), бачимо рядочок, де мож-
на написати слова, які шукаємо
(це буде пошуковий запит), під
ним дві кнопки
“Пошук” -
якщо
натиснете, отримаєте довгий
перелік сайтів, де вжиті слова,
які ви шукаєте, і “Мені пощас-
тить” - коли Google викидає вас
на сторінку, яку він вважає най-
більш підходящою для вас.
Отже головне питання - як пра-
вильно
спитати
в
гугля
про
те,
що
я
шукаю?
Почнемо
з
найп-
ростішого.
Вам потрібно просто
знайти
офіційну
сторінку
чого-
небудь:
організації,
установи,
програми.
.. Може чийсь сайт?
Для цього досить просто
ввести назву цієї установи і на-
тиснути “пошук”. Наприклад,
введіть “Банк Надра” (малю-
нок 2). Отримаєте результат як
на малюнку, де сторінка цього
банка буде на першому місці.
Далі будуть різноманітні сайти,
на сторінках яких автори, аналі-
тики і просто люди згадували
цю організацію.
ддлрд
----------
---
— .——
-----
r^ZZIZZZ—
-------
-
---------------
Мшіішшім
JQoLuyK G oogl« у |
Мені пощ астить
П ош ук: 0 Ін т е р н е т О сторінки українською м о вою О сторінки з України
G oog le.com .u a на рус с к о м
Ее_едамн ІП р о грамц - В се про Google - В е р с іє
ц
omfn E ro lis h
@2010 Google
предыдущая страница 25 Компьютер 2010 08 читать онлайн следующая страница 27 Компьютер 2010 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст