рума
без
http://.
Наприклад,
“talks.guns.ru”
(але
без
лапок)
-
форум сайта guns.ru.
“7
\ Права на користування
-
І
І в наший краях це практич-
но не актуально.
Не думаю, що в
нас хтось використовує якісь те-
ги, щоб вказати право власності.
Q
\ Безпечний пошук -
цей
О
І
перемикач
здатний
від-
фільтрувати порнографію, сексу-
альну тематику, матюки. Наче по-
магає, але звісно про 100% навіть
і близько ніхто не каже.
Нарешті 3-й блок, для цілкови-
то-окремого пошуку.
Подібні -
шукає сторінки
з текстом, схожим на той,
який
ви
дали.
Вочевидь
зручно
для пошуку плагіаторів.
О Х
Посилання -
шукає
сай-
ііш
Іти, які посилаються на за-
дану
вами
сторінку.
Інструмент
веб-дизайнера
для
контролю
розкручености свого сайту.
Мовні інструменти
Ц
я
сторінка
(малюнок
5),
перш
за
все,
забезпечує
можливість шукати на сайтах, на-
писаних такими мовами, які ви не
знаєте і, можливо, ніколи не чули
про такі. Просто пишете свою по-
шукову
фразу.
Перевіряєте
щоб
і )
“моя мова” була вірно виставлена,
тиснете “Перекласти і шукати”.
Решта
безпосередньо
пошуку
не стосується.
Наостанок:
гугл
автоматично
підказує найпопулярніші продов-
ження
після
введення
перших
букв, тому можна не вводити сло-
ва повністю, а вибрати із запро-
понованих варіантів.
Іноді
пошукова система
може
навіть
спробувати
виправити
ваші одруківки фразою “Можли-
во, ви мали на увазі: XXX”. XXX -
запропонований
варіант.
До-
сить
часто
хочеться
знайти
ві-
део-музику-фільми
для
закач-
ки.
Тут
найпростіше
скориста-
тись заготовкою.
Для
фільмів:
“Назва_фільму
Рік_виходу
rapidshare”
або
“На-
зва_фільму
Рік_виходу
torrent”.
Наприклад: “Фучжоу 1993 torrent”.
Для
музики:
“Виконавець
Аль-
бом
Бітрейт rapidshare”
або
“Ви-
конавець Альбом Бітрейт torrent”.
Наприклад: “Apocalyptica Cult 192
rapidshare”,
де
“RapidShare”
-
файлообмінний сервіс, де викла-
даються файли для обміну;
“Tor-
rent”
-
файлообмінна
мережа
в
якій
файли
качаються
спеціаль-
ною програмою типу uTorrent.
В.Смок
Мовні
Інструменти
Мал
. 5
Переклад результатів пошуку
введ
іть
пошукову
фразу
сє$оо
шеею
. Google
знайде
результати
іншими
мовами
та
перекладе
Ш
,
щоб
ви
мо
ли
прочитати
,
скласти
й
шукати
]
Шукати
стор
яки
, написані
Моя
шва:
^ а в т о м а т и ч н е виє >аииші мовами
*
.0 поєним« шеаш-1
Приклад' 1. Задайте пош ук
2
Ми
перекладеш
ваш
запит
французькою
та
німецькою
і знайдемо
результати
відповідними
мовами
,
3
.
і*
нарешті, ми
перекладемо
результати
з
французької та
німецької вашою
мовою
.
Перекласти текст
V W W JW W MW WWWVWWIAV * w
/.•A’UW.W-'MWA’V V.‘.V
^^VWA‘AV-\V\‘
V
і англійська
ті »[українська
v. ■
W AV■ •■'MC.VMv .vaW W W
1
'W -.'.-w v .w .w .v jw W .W
1
Перекласти веб-сторікку
Ж
.
4
.W ftW .V A W . AAW W W .'. W . V A ЛA.Vb/.
...
4
«
.
.W . J V . S .
4
WAVkЛ .
.Vf.VJrtWVAV.V.
. . / Л AW rtW y. W .Y.V.V.V.V.W .
.
К.ЛГЛ-. Ч Л .Л .Ш Л Л M W uw m w l W.WWV.VV.V.W.V%*'<IVJI’
1
V.V.V.VAV.W*-A'/A
1
AV.V. .м № ш « м м > ЛУ/Л/^ГЛ%-Л'/ V.’ -
г http
;//
*
4
V W.VSV/M'AV.VAMW.- * ■M'.V V.V.NV.W.W.S
Скористайтесь інтерфейсом Ooogle своєю
шшою
Обрати
мову
відображення
стартової сторінки
, повідомлень
і
кнопок
нтерфейе
Google
тепер
доступний
такими
мовами
:
• М&Мі
на
сторінці
• акан
Ошж
*
яшш шш.
о
О
о
Добрый день, уважаемые
сотрудники журнала
«Компьютер»!
К
ак
постоянный
чита-
тель и почитатель жур-
нала
хочу
выразить
всем
большую
благодарность
за
то, что Вы радуете нас новы-
ми интересными материала-
ми на разнообразные темы.
Поэтому, хотелось бы уви-
_
деть
по
возможности
в
бли-
жайшее время статью о «Служ-
бах
\Л/т0о\л/5».
Поверьте,
этот
материал,
я думаю,
пригодит-
ся
каждому,
тем
более,что
на
эту тему уже было очень много
написано.
.. И хотелось бы, что-
бы
это сделал
кто-то из авто-
ров, которые печатались ещё с
далёкого 2003 года, например,
тот же В.Демьянишин, дай Бог
ему здоровья и успехов.
РБ:
Ещё
огромное
спасибо
Вам
за
акцию
«Авира:
защита
на
все
лето»
для
читателей
журнала.
Хотелось
бы
узнать,
где можно будет купить «Амги»
после окончания лицензионно-
го
срока,
в
коробочке,
с дис-
ком, ну, всё как полагается.
Если Вам нетрудно, ответьте.
С
уважением, постоянный
читатель журнала с 2003 года,
Николай Войко. <сисеЬо@.
.. >
Уважаемый Николай!
Спасибо Вам за добрые сло-
ва в адрес журнала. Вашу про-
сьбу
мы
обязательно
выпол-
ним: В.Демьянишин уже пишет
статью
на
заказанную
Вами
очень интересную тему
Для
приобретения лицензии
на антивирус Аугга АпНУк нуж-
но
перечислить
необходиму
сумму (см. расценки на стр 2)
на р/с 26003117653, в "Райф-
файзен Банк Аваль" в г.Киеве,
МФО 380805,
ФО-П
Зайцевой
Татьяне Владимировне.
После
чего
выслать
на
наш
е-мэйл [email protected] ин-
формацию о заказе, а также, в
случае
заказа
диска,
указать
свой адрес.
Эту
же
информацию
можно
переслать по почте: 03110,
Ки-
ев- 110, а/я 81, ж-л «Компьютер».
Более
подробно
читайте
на
сайте www.antMr.kiev.ua
£ уважением, редакция.
»в
®тшт
предыдущая страница 28 Компьютер 2010 08 читать онлайн следующая страница 30 Компьютер 2010 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст