N
l
?
5
c
u
b
e
i
Переконаний,
що простеньке словосполучення
"...
ст авка
Денді”
кожному з нас навію є приєм н
В когось вони пов ’я за н і з власним дитинством, ко -
мусь нагадують
"
а
з
а
р
т
н
і
збори
"
з друзя
левізора.
багатьом просто асоціюються з жовтень-
ким и карт ридж ам и.
..
Згадується: лягаєш спати,
а перед очима все ще бігає
герой-сант ехнік М аріо.
Одним словом
- всі м и, т ак
чи інакш е, пам ’ят аємо про неймовірний аж іот аж тих
9 0 -х років навколо ц іє ї елект ронної новинки, я ка з а -
маню вала населення у віртуальний світ ігор.
З
розуміло, що сучасний темп життя вже не від-
повідає тому, що був 20 років назад. Розвиток
інформаційних технологій багато в чому полегшив і
змобілізував засоби для розвагу сфері ігроіндустрії.
І зараз вже не завжди актуально погодинно сидіти
вдома перед “ящиком” і клацати джойстиком. Та і
самої приставки вже не в кожному домі знайдеш.
Друге дихання Dendy
С
учасні ПК ігри, м’яко кажучи, на рівень вищі за
ті, Nintendo’вські. Але для багатьох людей дух
того часу залишається чимось вічним і святим. Це
легко пояснити - в порівнянні із “залізною” складо-
вою NES (така офіційна назва приставки), яка май-
же вимерла, її програмній частині люди продовжу-
ють дарувати життя.
Хто не знає, що нині, завдяки програмам-емуля-
торам, можна грати в ті самі Super Mario, “танчики”
чи “супер контру” на комп’ютері?! Варто лише за-
вантажити ігри та NES-емулятор на ПК.
З
воскресінням
приставки
здійснилися
і
мрії
всіх
тих,
хто
був
закоханий
у
неї.
Реінкарнацію
Dendy зустріли на “ура”, і це не дивно, адже її вір-
туальний варіант має ряд значних переваг перед
своєю попередницею:
- На зміну дорогим ігровим картриджам прийш-
ли файли “вагою” від 60 до 900 Кб (!), які за секун-
ду можна безкоштовно завантажити зі Всесвітньої
мережі. А що таке пару сотень кілобайт для сьо-
годнішніх терабайтних HDD?!
- Пам'ятаєте, скільки треба було витратити часу
аби
підключити
приставку до телевізора? А потім
зібрати все до купи? Зараз, щоб пограти в улюбле-
ну гру, достатньо кількох кліків мишкою.
- Це приємне слово “Save”. Згадайте ті зворуш-
ливі до сліз моменти, коли зникала електроенергія і
весь ігровий прогрес зникав у нікуди. А іноді й самі
картриджи бували просто “глючними” і часто зави-
сали під час гри.
Тоді було б за щастя мати кнопочку для збері-
гання. ПК-емулятори дозволяють зберігати гру в
будь-яку секунду. Це дуже зручно і неабияк ціну-
ється геймерами.
Але перейду до суті моєї статті, бо вона, якраз-та-
ки, не про комп’ютерні програми-емулятори.
Мобільна ера
Н
ещодавно,
порпаючись в
Інтернеті,
я
натра-
пив на дуже цікаву прогу. Лежала вона в роз-
ділі “Java-емулятори”. Це мене, прямо-таки, ну ду-
же зацікавило як любителя “смачного” софту! Нази-
валася ця інтригуюча програмка NEScube (малю-
нок
1),
яка
розроблена
групою
Real
Soft
Makers
Завантажити
її
не
викликало
особливих зусиль.
Ось,
наприклад,
одне
з
декількох
посилань
-
http://hardsmart.ru/files-2530.html.
Міддет
абсолютно
безкоштовний і немає ніяких обмежень. Наразі, ос-
предыдущая страница 62 Компьютер 2010 08 читать онлайн следующая страница 64 Компьютер 2010 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст