тання
і
стабільна
версія
-
v2.3. (малюнок 2)
Як виявилося,
NEScube
-
це
емулятор
консолі
Dendy
для
мобільних апаратів (телефонів,
смартфонів)
з
підтримкою
Ja-
va. Працює з дисплеями з роз-
ширенням
від
128x160
до
240x320 пікселів.
Прога написана на мові J2ME
із
застосуванням
жорсткого
процедурного
програмування.
Саме це і дозволило “видавити”
максимум швидкодії з Java-під-
системи мобільного телефону.
До того ж, емулятор “не зато-
чений”
під
конкретні
моделі
телефонів,
дбайливо
витрачає пам’ять і
може
працювати
практично
на
всіх сучасних мобільниках.
Функціональні можливості мідлету достатньо ши|
-|
Присутні чотири відеорежими:
Scale LQ
-
виконується
масш-
табування
картинки
до
розмірів,
які дозволять вмістити її по гори-
зонталі на дисплеї телефону;
Scale
HQ
-
подібний
до
Scale
LQ,
але
в
результаті
виходить
значно
якісніша
і
розбірливіша
картинка, видно дрібні об’єкти то-
що.
Проте,
за
якість доводиться
розплачуватися
швидкістю робо-
ти мобільного апарату;
Dynamic
- програма відстежує
активну ділянку екрану
і
намага-
ється її відобразити;
Static
- камера реагує на пере-
міщення заднього плану і намага-
ється
змістити
свій
фокус
в
ту
частину
картинки,
у
напрямі
якої
рухається персонаж гри.
Крім того окремо варто згадати
наявність повноекранного режиму.
2
Можливість
повороту
кар-
■ тинки по і проти годиннико-
вої стрілки.
З
Можливість
налаштування
■ яскравості
і
контрастності
зображення.
З’явилося те, що так не ви-
стачало
на
ігрових
при-
ставках - збереження гри в будь-
якому місці.
5
Мідлет дозволяє признача-
■ ти
програмні
клавіші
на
будь-які кнопки телефону.
У файловому менеджері
реалізований Іпіегпеі-
контейнер, що дозволяє за-
вантажувати пев-ігри зі спеці-
ального сервера.
Окрім цього, користувач мо-
же вибирати мову інтерфейсу:
українську, російську чи анг-
лійську - це робить користу-
вання програмкою дуже зруч-
ною і приємною (малюнок 3).
Перші кроки
перед стартом
EScube
може
відкривати
ігри прямо з пам’яті теле-
фону чи флеш-картки. Але,
все
ж таки, зручніше і надійніше зберігати їх разом в од-
ному архіві з самим мідлетом.
Для того,
щоб вмонтувати ігри в емулятор,
по-
трібно
відредагувати
наш
завантажений
файл
“nescube23.jar”.
Відкриваємо його за допомогою
будь-якого
архіватора
(напри-
клад,
WinRar'oM).
Знаходимо
всередині теку“nés”. Розпакову-
ємо її на ПК. Далі:
Закидуємо в розпаковану
теку “nés” власне ігри з
розширенням .nés (їх можна за-
вантажити, наприклад, тут:
http://emudendy.ru/);
Запускаємо файл
1 )
2 )
’—
1
Other sets
Language;
Мал. З
4.
/ . -
te***:-*
Ф
S e le c t
Cancel
“make_nes_filelist.bat”
, який знаходиться в тій же теці.
У файлі “filelist.ini” мають з'яви-
тися назви nes-irop - значить
наші ігри занесені до списку і
емулятор їх “бачитиме”;
Тепер
переносимо
теку
“nés”
назад
в
архів
“nes-
cube23.jar”.
Розмір програми буде залежа-
ти від кількості занесених в архів
ігор. Як правило, 10 штук витягне
приблизно на 1,2 Мб.
Тепер нам залишилося лише
скопіювати NEScube в телефон і
запустити його.
Що зі звуком?
В
процесі гри виникне питан-
ня: а що зі звуковим супро-
водженням: його немає або воно
страшенно спотворено? А ось тут
я
змушений
трішки
розчарувати
всіх.
Справа
в
тому,
що
якість
емуляції
звуку
дуже
далека
від
ідеалу. Причин цьому декілька.
предыдущая страница 63 Компьютер 2010 08 читать онлайн следующая страница 65 Компьютер 2010 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст