8 a ra tro .ru
.добавить тсрремг
: категории
:«т«п*сгика
;яот т ь
:скачать ю влм м
і» нема»
грелпаяа
:ееяіатьей
-є трекере
# 18 я*»*«« п*»едс»*егійен
в<й»
©тя«чиь»й
сайт
Каждшй де«ь толь*:© один товар по ртешмнрй ц е н *.
Иовы® популярные j С Ш А «?! 9 6 ? I Вчера + 7 4
Фитины
свгадмя
дпбааяен:
'
sis
/
натвани*
.
&
■■
«jAepw
^ .
. 1
лимеры
«*>13
Ш Счастлмиэе нисп© Слвеина / Lucky Number Slew)
HDftip
ІДО Гб
И»
157
«4-13
Призрачная машина / Ghost Machine (2060) BVDRip
702.04 Мб
240
247
«*-13
Ш
Прмтрвчмая машина
/
(Short Machine (20S$) OVC&ip
і.37гб
504
*01
0*13
is Спуск 2 /The Descent: Part 2 (2000) SDfttp or H$-ViDEO
1.75«
57
24*
«*-13
D Аватар / Avatar (2009) OVDPup-AVC
3.05 Гб
1*4
492
«4-1Э
$ Корень всего эпа / большие деньги / Ca$h (2010) ftDftsp or HQCtUB
2Л.6 Гб
06
252
04-13
%
Мистер «ринан / Mr> freeman (01-09) (2009-2010) IPTVftip
72й
463.09 Мб
107
120
«*-13
i- Маленький большей солдат
f
Little 6i$ £eid*r / Da ten« xiao part (2010)—
1Д0 Гб
135
54«
04-13
*1 Тижопый / The Heavy (2010)
or Flintlilms
1.00«
341
£97
«4-13
Трещины / Cr*«k* (2009) eORtp рт fkntfdma
2sl0 Гб
m
ш
04-13
:?
зеро
г i
zarp и (
2010
) pvcwtfp
1.73 Гб
500
270
04-13
Ш
Посети / p«*atden (2004) BPRip
1Д5Г6
190
*41
04-12
> Зеро, сиренееал Лкгеа / Zero. Alyvine Urtuve (2006) OVORip
1.37 Гб
140
124
04-12
"* двойней КОПец / cep out (2010) DVDfttp
695.8 Мб
4«0
492
«4-12
Ш
Хеллбой 2: Запетая арии« / Heltboy II: The Golden Army (200*) fiORip
1Д5 Гб
172
101
04-12
> бвкидвя
ft
ronoey / High Kkk Girti/ Ha* kifelcu gfyruf (2009) OVQR«p bt fooS-.
720.93 Мб
213
15«
«4-12
Ш
K«w аристократ« / The Алмесм* (197«) DVORip
1.37 Гб
п
103
а
ФмО»у£одт-
Рис. 4. Украл?
Поделись с другими!
быстра п« {*»*««-
- еьОДиге раздел - ^
годние
праздники
бонус
со-
ф
ставлял от 10 до 30 Гб. За не-
сколько таких голосований я до-
бавил
к своим
раздачам 350
Гб.
Согласитесь, довольно не плохо :).
Р г е е Ч о г г е г ^
уютуу
!гее-1оггеп1з. огд
П
осле регистрации мы полу-
чаем
5
Гб
“стартового ли-
мита”. Голосование проходит по
той
же
схеме
(рис.
3).
Только
бонус на данном трекере состав-
ляет всего 1 Гб. За всё время по-
льзования данным ресурсом я не
могу вспомнить ни одного “праз-
дничного
подарка”.
Бонус
тут
всегда равен 1
Гб.
Вага^о
w w w .b a ra tro .ru
Д
анный
сайт не требует ре-
гистрации и за него не надо
голосовать.
Здесь
нет рейтинга.
Здесь всё бесплатно. Сайт зани-
мается тем,
что
индексирует чу-
жие торренты (рис. 4). Разработ-
чики Вага^о заявляют:
Мы сде-
лали
этот
сайт
,
чтобы
воровать
торренты с других ресурсов и со-
бирать их в одном месте
”. Хоро-
шая и полезная идея :)
Сергей Стефанович
-
С ка ж и т е
,
Вы акул а пера?
-
Н ет , я дятел клавиат уры !
.............
-
........................
--------
Доброго дня, журнал "Компютер"!
П
ісля того, як я ознайомився з новим випуском
вашого видання,
вирішив написати. Читаю я
вас декілька років і безумовно зрадів, коли побачив
на сторінках рекламу Авіри. Нарешті з’явилась рек-
лама в моєму улюбленому комп'ютерному журнал.
А це значить, журнал буде розвиватись!
Зробив я такі висновки, але нажаль, помилився.
Журнал як виходив спареними номерами, так і ви-
ходить. Натомість, все частіше і частіше з'являють-
ся
статті
про
віруси-антивіруси.
Йде
пропаганда
найкращої
панацеї
від
всякої
"каки"
-
Авіра
ан-
тивірус. Вам не здається, що це вже занадто? Чи ви
вважаєте, що кашу маслом не зіпсуєш?
Проплатили вам рекламу, то рекламуйте. Але не
за рахунок статей. І не намагайтесь в кожну статтю
запхнути згадку про Авіру.
Яке ж було моє здивування, коли, читаючи статтю
В.Демянишина про настройку Віндовс 7,
в розділі
"Отключаем назойливый ІІАС", не згадувалось про
надійний антивірус Авіра. Куди дивиться редакція?!
Дійшовши до статті під назвою "Жидкость и но-
утбук", я був готовий прочитати пораду "лікувати"
його Авірою.
Це все був крик душі. А тепер - конкретні пропозиції:
1.
Випускайте кожного місяця новий номер жур-
налу і рекламуйте в тому ж дусі
Авіру. Так читачі бу-
дуть отримувати
належну кількість статей,
а у вас
буде вдвічі більше реклами.
2.
В
спарених
номерах додавайте декілька ДО-
ДАТКОВИХ сторінок зі статями про Авіру. Знову ж
таки,
читачі
будуть
отримувати
належну
кількість
статей, а реклама залишиться на тому ж рівні.
І було б взагалі чудово додавати в кінці статті де-
кілька слів, типу "на правах реклами".
Сподіваюсь,
я
не
образив
вас,
і
ви
хоч
трохи
прислухаєтесь
до
моїх
слів.
Займайтесь
рекла-
мою, а не піаром.
Всього найкращого!
Сподіваюсь, і на далі ваш читач, Андрій.
предыдущая страница 10 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 12 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст