R a t i o M a s t e r :
Воно
і
справді
річ
потрібна та
корисна.
..
Але
корисна
тим
лю-
дям, у кого вдома безлімітний та-
риф з високою шкидкістю аплоа-
ду. А що робити користувачам, у
яких (по різним причинам) немає
можливості
“стояти
на роздачі”?
Врешті-решт, багатьом просто не
дозволяють
фінанси
оплатити
безлім.
Якщо
Ви
один
з
таких
“страждальців”, то можу ощасли-
вити Вас: вихід є!
Відразу хочеться зауважити,
що софт, про який ітиметься у
статті,
призначений лише для
крайніх ситуацій, коли рейтинг
вже не дозволяє скачувати,
а
той чи інший файл потрібний,
як кажуть, до зарізу
.
Пам'ятайте: за накрутку рей-
тинга можуть забанити на тре-
керах!
ІЗагіоМазІег 1.9.0
Дата виходу: 07.01.2010
Сайт:
http://w w w .m oofdev.net/
Я к відомо, левова част ка всіх корист увачів Всесвітньої паву-
тини - це т ак зв а н і даунлоадери, я к і гігабайт ам и качаю т ь
будь-яку доступну і недоступну інф орм ацію з М ер еж і: вони,
власне,
цим і живут ь.
В
ідтоді, як одна розумна го-
лова
вигадала
зручніший
і
надійніший
спосіб обміну інфор-
мацією,
“людей-качалок”
стало
ще більше. Ця система іменуєть-
ся як ВіїТоггепТ
Простими словами
- обмін файлами
одного ПК з іншими
за допомогою Інтер-
нету. Торрент-тре-
кери є найбільш яск-
равим приміром ви-
користання цієї тех-
нології.
Пройшли роки і ви-
малювалася така
тенденція: хто качає
без кінця, а хто ноча-
ми роздає їм цю ін-
формацію не шкоду-
ючи ні ПК, ні трафік,
ні електроенергію:).
Отож, вирішили власники треке-
рів відновити справедливість - за-
провадили
рейтингову
систему.
Мовляв, “фільми, ігри, музику ка-
чай, але і про віддачу не забувай!”.
Мова:
і Українська
Головне] Додатково] Мережа] Лот
j Updates
Про програму |
W
ї ї
Created by fiatfeMaf^ÛS:
É
t M
f â
i É
»
R atio M aster
m
s
Сайт:
h t o
mookfev. net/
Форум
:
hto
iimw
rnoe
ldtev
. ?
set/tewm
v
Малюнок 1
.
Чудернацька npora
Старт
го?
!
■5* Г
'•
Розмір: 1.21 Mb
RatioMaster
-
безкоштовна
програма,
яка
вміє
підвищувати
рейтинг
Вашого
акаунту
на тор-
рент-трекері (малюнок 1). Інши-
ми словами - імітує роздачу фай-
лів з Вашого ПК, “накручує” ратіо.
Підготовка до роботи
*
З
авантажити про-
грамку можна з
офіційного сайту.
Встановлювати її не
треба - досить лише
розпакувати архів у
окрему теку.
Для початку, відкри-
ваємо файл “Ratio-
Master.ехе”. Якщо при
запуску вилазить ві-
конце з написом
“Ошибка при инициа-
лизации приложения
(0хс0000135)”, то це
значить, що на Вашо-
му ПК не встановле-
ний пакет Microsoft
.NET Framework. От-
Вих
ід
предыдущая страница 11 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 13 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст