■■ivr-ЫЛ
Тії»'
'
~-- *•
ПШВЙЙнЙКІ^*
1$ткщщк&
ЯК ;!JWif*
Ы
ІДПДІ,
В
ас
приветствует
програмне
установки.
■Щ
.&Ф
«регрАННы ует
й
»ее * ff&cooooFt' йіпДон-»
к
р-
йот
ШШ
ШшШШ
тьютере»
Щ
Чг&аы
приступить к. гус г&йоако
нашЩте яВВО$>х
"*
Что
&
tk-
о«сст&кр0йт&
УіайоЛ#&
XF,
©
пайові* кШш«
П
<* € С
If О
WO
пасті я *
<;В:>.
Ш
Чттйы
выйти ив: програми»,
де
устанавливая Уіп^ошг
ХР.
«ажйи,те
<F3>.
Мал
. 2
система
працюватиме
в
опти-
мальному режимі.
Головне,
зверніть
увагу,
що
мо-
жуть зникнути також усі ваші робочі і
неробочі документи. Тому їх, перед
тим, як починати, потрібно записати
на компакт-диски або флешку, щоб
потім
повернути
на
місце!
Чисте
встановлення
виконується
також
відразу після збору комп’ютера. Про
нього я й розкажу зараз.
Вантажимось з СО
ромусь випуску славнозвісного Zver’a були трояни.
завантажитись з
О
тже,
у
вас
є
компакт-диск з
\Л/іпсІо\л/8. Для того, щоб вста-
новити
з
нього
систему,
потрібно
цього компакту.
Будемо вважати, що у вас вже є диск з Windows ХР.
Встановлення Home від встановлення версії Pro прак-
тично не відрізняється. Є комп’ютер, на який це діло
потрібно встановити.
Прошу звернути увагу,
що Windows ХР може дуже
повільно
працювати
на
стареньких
машинах,
та
не
встановлюватись зовсім
на ноутбуках через хитрий
контролер ЖД або CD. Для нормальної роботи я рад-
жу не
менше
1
ГГц процесора,
512
Мб
ОЗУ,
та
не
менш як 10-20 Гб на ЖД.
Нові ПК, гадаю, всі задовольняють ці вимоги. Якщо
комп’ютер старий,
варто подивитись в бік старіших
версій зі значно меншими вимогами.
Якщо у вас на ПК вже є Windows, який запускаєть-
ся, то можна просто запустити комп’ютер, вставити
диск в дисковод. Має вилетіти табличка з пропози-
цією про встановлення системи.
Щ о обрати?
Т
ам можна обрати встановлення другої копії Win-
dows (тоді під час кожного запуску комп’ютера
ви зможете обирати, що запустити: стару версію чи
нову, тобто яку встановлюєте зараз) або оновлення
Windows (малюнок 1). Оновлення використовується
у двох випадках:
1
Зараз стоїть стара версія Віндовс, а ви бажає-
те WindowsXP. Тоді програма просто замінює
стару версію на нову.
Вставляємо його в дисковод.
Q \ Запускаємо комп’ютер і заходимо в меню BIOS.
H
im
ІВ більшості
машин для
цього потрібно відразу
після запуску натиснути кнопку Del. Там потрібно ви-
ставити завантаження спочатку з компакт-диску і піс-
ля нього з жорсткого диску.
Не розписую, як саме це робиться, бо на різних ПК це
можуть бути зовсім різні пункти меню і цілковито різні
варіанти.
Тут потрібно дивитись,
що
пише
на екрані.
Вам допоможе інструкція з материнської плати, яка має
бути в комплекті з ПК.
Якщо увійти в БІОС не вдається,
можна спробувати
натиснути F8. Якщо це передбачив виробник, з’явиться
табличка з вибором серед усіх дисків і флешок підклю-
чених до комп’ютера. З них потрібно вибрати дисковод,
де лежить компакт диск з віндовсом. В назві CD-прила-
ду буде щось типу “CD” або “DVD”.
Потрібно натиснути
кнопку десь на півсекунди,
від-
пустити, натиснути знову, знов відпустити і т.д. доки не
з’явиться потрібна табличка. Зверніть увагу, що тисну-
ти треба відразу після запуску комп’ютера, буквально
через 2-3 секунди буде вже
пізно.
Смикатись теж не
варто. Спробуйте - все вийде.
Як тільки комп’ютер знайде CD, на екрані може
вискочити напис типу:
“Натисніть будь-яку кнопку, щоб завантажитись з цьо-
го CD” або “Press any key to boot.
..”
2
Коли
зникли
якісь
системні
файли (від вірусу, або просто
хтось видалив руками), тоді інсталя-
ція відновить всі файли.
Особливість оновлення полягає в
тому,
що
всі
ваші
налаштування
і
документи
зберігаються.
Тому
та-
кий варіант не годиться, якщо сис-
тема “гальмує”, або заражена віру-
сом.
Вірус
легко
переживе
онов-
лення, а гальма залишаться.
Завжди,
коли
це
можливо,
варто
виконувати так зване чисте встанов-
лення з форматуванням ЖД. Тоді всі
зайві
програми,
віруси,
помилкові
налаштування,
будуть
видалені,
а
ыаиааить
«РТ&навДа yi&dows
ХР
««же
соиоке
й'ереййсдтш имеющиеся
рооделы
диска
>
и
ийгёющиеей : св ©Родные
©вдастм -
дай
: создания -НОВШЙ
разделов.
ЩШіікЙШШМщш
ьЩШШ
«епельауйте
Шжнш*
« д а ш ш
Ш
>
и л и
< С Т * Б Л К ІІ
В Н І Ш У
^
ч
• •
.
: ;v
'
v
• - - у.
•-
. :
>
'і'? . , '
\
і
# t
,
*
. :
.................
v Г.
.........................
, . .
Ч
.
А
.
у
у
-
-
'
.
V
.
.
,у ./у л
? •
:-Щ
установить
Ш Щ
,
«ыделеино
р
»Обмито: <ІШЩ
»
'
'Шг***1 '©«ЗДАТЬ РАЗДОД ev
-ООЛАОТИ
' диена*
йажмите
чС>-
' -
'
>
■'-<•
■ ■ '
••••
'
'
"
■ л
•/*v
_
•:'
*
удалить, »йдоленрый раздел*
нажиито
<Р>
f p ? 4
так
і; І»
Ш
шШ0ШШ
afcapi
ШВЕЇ
предыдущая страница 14 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 16 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст