У с т а н о в к а
ilin d o V s
К Р
P i'o F e s s io li& I
Подождите,,
Псшд программа
установки
Ofформатирует
раздел
|ІШНо»ьвй^
І823?
НВ
<&»о<5.
Ц0236 ,::ИВ>
на, і-дис-ке ,2ШЩЩ
0 шина.,О
на
ЩШШШ
ШВРХ.
Язык и региональные стандарты
Можно настроить \*Лпбот ХР для работы
с различными
язь
региональными стандартами.
'
-ттетя
V*V.4W;', •-----
Быстрота и надежность
© Ьодго
<тйв*
^ ует%и^
і
і | § р Щ
§ |Ш р З
Щ
Щ р
о
Ц ьф
uHTfc ./
I.
^ЙОТ¥
щ '
V
• і ■
ЧЧ
ДзнМ&к
Установка Windov# ХР Professional
Установка W
indows ХР Его f.es S
ion a З
,
Ком пью тер ё у д е т ffrep & e& rp ужен
ч е р е в
В
с е к
Мал
8
Э т о т
» т а к
у с т а н о в к и
у с п е ш н о
а а в е р ш ё Ш
Если
в
у с т р о й с т в е
Ps
и м е о тс « ;^КО кйй
д и с к ,' ^удалите
еЯо
Для
п ^ р ^ з ^ гр д з к м
компьютерам
н^жммто
кл-ен»ишд
<ВВОД>.
Поело
пор е з а с р у з ки ч п р
о
гр а м м а
у с т а н о в к и 4
п р о
долж ит
р а б о т у .
а г
ЕЛ
М П
ют
П а п
1
4
ХТепер
диск
розмічений.
Знизу
I
I видно нерозмічену область 8 Мб.
12):
а
по чем у
Ш о т
фильм
нельзя
смот рет ь детям?
-
Сиди т ихо
...
С ей-
ч ас сам увидиш ь!
3 нею, на жаль, нічого не зробиш штатни-
ми засобами Windows.
Виділяємо кнопками “верх-вниз”
'перший
розділ
“С:
Раздел "1” і натискаємо Enter.
4
QX Отримуємо табличку,
І О
Іяка
повідомляє
про
те, що розділ перед викорис-
танням
потрібно
відформату-
вати і пропонує вибір файло-
вої системи та типу формату-
вання. Обирайте файлову сис-
тему NTFS - це штатна файло-
ва система Windows NT/2000/
ХР/7.
Але
якщо
у
вас
на
комп’ютері
планується
вста-
новити
паралельно
Windows
95/98/Ме, тоді краще FAT.
Форматування
може
бути:
стандартним і швидким. Швид-
ке відрізняється тим, що підчас
нього не перевіряється цілісність поверхні дисків. Тобто
для зовсім нових комп’ютерів або таких,
що видають
незрозумілі коники краще обирати просте форматуван-
ня. Якщо ви впевнені у тому, що жорсткий диск повніс-
тю
робочий
можна
зекономити
час,
використавши
швидке форматування.
ф
Виходячи з того, що ми ставимо
Windows
ХР
на
“чисту”
машину,
де
взагалі нічого нема, раджу “Форма-
тировать раздел в системе NTFS”
на моїй ілюстрації це 3-й пункт згори
(малюнок 6).
4
А
ХДалі
програма
без
нашої
І
Ч
Іучасти форматує диск, готу-
ючи
його
до
використання
(малю-
нок 7). Потім копіює на нього файли
необхідні для встановлення.
Зараз
нічого
не
потрібно
натис-
кати.
Просто
чекайте.
Можна
піти
заварити чаю.
4
СХПісля того, як файли скопійо*
I w Івані, ваш комп’ютер автома-
тично перезавантажать (малюнок 8).
Регіональні
налаштування та мова
4
р Х їут,
нарешті,
починається
I U Ідругий етап установки сис-
теми - графічний. Доведеться поче-
кати ще хвилин із десять, поки Win-
dows не знайде всі відомі їй пристрої
та створить файли з налаштуваннями
(малюнок 9).
4
^ХНарешті
ми
отримуємо
І
І
Івікно
з
налаштуваннями
мови
та
регіональних
стандартів
(малюнок 10).
Кляцяйте
по
верхній
кнопці
На-
строить”
справа.
4
QXB закладці
«Региональные пара
-
I
\J Іметры»
виставте
“Украинский”
та
“Украйна”
відповідно. Відразу побачите в
кінці рядка “сум-
ма денег” -
“грн.”, а в
“Пол-
ная дата”
- на-
зва місяця буде
по-українськи
(малюнок 11).
:■ .-'VV
Региональные и
языковые стандарты
задают
Ф ормат
отображения
чисел
, дат, денежных единиц
. Вы
можете такжедобавить поддержку
дополнительных языков или
указать ваше местоположение
'
: Параметр региональных стандартов: Русский; Параметр
местонахождения: Россия; ' '
"
'•••• ••
.
'
•• .••••
'•
..
...
;
"
. І ■
Для настройки этих параметров нажмите кнопку:
• •
Настроить;.: І
1
. •-
-
..
.
......
..-
- .......................
>
........................
.
.
-
• .
..
..г
.•
- * v
................
..........
,ч.
........
.
V
.
-
»
*
'
-
V
V
4
у
л
.
.
.
Я
зыки ввода позволяют вводить
текст на многих языках, используя
различные устройства й методы
ввода.
;
''."'Г
ж::
Используемый по
умолчанию
язык и
метод
ввода; Русская раскладка
v.
.
.
J
■ ■ 's r t :
:
клавиатуры
:
Для настройки параметров ввода нажмите кнопку
Настроить;.
. I'
ЯН
. ••v;x.;y:y-.x .
...*я .
;
< Назад
предыдущая страница 16 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 18 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст