Ш ум
<4Ш'-
* £
Windows^
n __
Помогите защитить свой компьютер
*
«&ф
<)4м
9
■>■*>
.• >***s:v * «г і »угадок* п* *-гч » т ' '6-і
- « Ш
- ^
-
:
'IteWl
4Й6*
■••
Ш ' 'б ' . 6
>
й
:
•*•*
».•• .-■■♦•■
'
•■
•' с <^аьпг,*>^л ^вгі estw&'W
чия
*
Л-
VW
.
-
включив а с тм а ти ч е с ко е
^ ЯЙЛЙ
- >
ШЙД|;
'
. .■v
I
Г у
£:'<1
:' *
tw^8»i»r «Г^ФВ
'.С,-., 1
,с ^гаЬ ».
fit
»W»
'H»0*
^ШЧ%£»ІГ>Я
'*І.Л^8Т.і*
ИІ
г
ЩЩ
р Ш ж ж
Ц
1
J$Sr
ШШ
Обирайте
“О
тложить
это
действие”
и кляцяйте
“Да-
лее”.
(малюнок 25).
0 О \ “Пр°верка
подключения
Интернет”.
Обирайте
О О
/ “Пропустить”.
Интернет
краще
налаштувати
пізніше. Хоча, можна, звісно, і прямо зараз. Головне по-
гортайте інструкції від вашого провайдера (того, хто на-
дає інтернет) та модема (пристрою, через який ви під-
ключаєтесь). Гадаю, це буде не дуже складно.
П А
\У вікні “Все ли готово для регистрации Microsoft”
ОН*
/обрати
“как-нибудь в другой раз”.
І тисніть
“Далее”.
Загалом реєстрація дозволяє отримувати до-
помогу від оператора Майкрософта.
За цю послугу ви заплатили, придбавши диск. На ко-
робці будуть і контакти, куди можна подзвонити та спита-
ти все, що цікавить.
ОС\Додаємо облікові записи.
В Windows можуть
O U І працювати
паралельно
багато
людей
і,
при
цьому, їхні документи не будуть переплутуватись, як-
що все
правильно зробити.
Тут ми просто вказуємо
імена
всіх
людей,
які
будуть
працювати
на
цьому
комп’ютері.
Ну,
наприклад,
“Тато”,
“Мама”,
“Доця”,
“Сина”. Кожне ім’я в окремому полі. Коли ввели, тис-
немо
“Далі”
(малюнок 26).
Q £ Windows оголошує
нам
вдячність за докладені
О О /зусилля, а ми тиснемо
“Готово”.
Q "y \ Тепер можна зайти в систему через свій обліко-
О /
І
вий запис, просто натиснувши на ім’я користу-
вача. Потім ви зможете самі створити собі пароль, якщо
буде така необхідність (малюнок 27).
QQXBce,
ми зайшли! ОС встановлена та готова до
ОО
/роботи
(малюнок
28).
Єдине
вам,
ймовірно,
потрібно встановити драйвери. Тут якраз і потрібна та кі-
па дисків, що дається разом із залізяками:). А ще вам по-
трібно встановити самостійно програми - різного роду
текстовий редактор, графічний.
.. Одним словом те, що
потрібно в роботі та іграх.
g
Смок
П о т елеф ону:
©
©
-
Коля
,
я с твоего ст о-
л а у р о н и т т акую ко р о -
б о ч ку
ж е л е зн у ю
плос-
кую
,
т яж елую
...
О на р я д ам с р а зо б р а н -
ны м
ком пью т ером
л е ж а л а
...
А
чт о
те-
перь будет?
- У
тебя, М аш уня, сего-
дня
вечером
будет
че-
репно-м озговая т равм а
.
предыдущая страница 19 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 21 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст