Oct ал ось в.рамен и
02 ;54:53
к
*>*ш
ш
ішт&н
згярвэдт«
9 СлщфьЩе'---*' ±-ъ»*
*И'$
1
Лх
іЙВЩНШвїк
і
Ш І
. . . . . .
.
-
;w.
..w., т;«.^,.;;-.*.
....
я
-
Net Accelerator.
На Робочому столі з'являєть-
ся зображення з написом про те, що нормальна ро-
бота ОС заблокована у зв'язку з використанням не-
ліцензійної програми - іМах Download Ma-
nager, iLite Net Accelerator, Get Accelerator,
uFast Download Manager
(малюнок 2).
-
Порно-версія.
Вискакує вікно-банер з
оголеними
тілами,
які
наполегливо
про-
сять відправити платний смс.
Ш л я х и
з а р а ж е н н я
С
мс-віруси
із
мережі
на
ПК
можуть
потрапити
через
пошту,
виринаючі
вікна і через неперевірені і ненадійні поси-
лання,
які
винахідники
підроблюють під актуальні
запити типу “Скачать бесплатно фильм Аватар”.
може
позбавити
комп'ютер
від
банерів-
шкідників. Програма є збірником кодів, які
потрібно ввести у відповідне вікно, для того
щоб відключити банер.
P.S.:
Інформацію для розблокування від-
найшли програмісти антивіруса “Доктор
Веб” - вони зламали смс-віруси і розміс-
тили коди на своєму сайті
http://vwvw.dn/veb.сот/ипІоскег/іпс1ех/?Іпд=ги
Д І Ї у
в и п а д к у
з а р а ж е н н я
кщо Ви стали жертвою, то найперше,
що
треба
знати
-
відправка
смс
не
врятує ситуацію. Тому, заховайте мобілку в
шафу і закрийте її - нехай телефон не споку-
шає Вас зробити те, що так потрібно банеру.
Запускаємо
на незараженому ПК
програму
РапвотНібе (завантажити її можна з оф. сай-
ту) і натискаємо на полі “Номер телефоне, Текст"
(малюнок 4)
і вибираємо цифри відповідно до тих,
які вимагає банер на Вашому ПК. Ліворуч з'явиться
код-відповідь, який потрібно буде ввести у
відповідний рядок на банері
(малюнок 5).
Завантажуємо з офіційного сайту йг-
\Л/еЬ’а
безкоштовну утилітку
“Сигеїі!”
і ставимо на
перевірку
щойно
розблокований
комп'-
ютер.
Після
цього
можна
і
антивірусом
пройтися
- можна скача-
ти та встановити тестову безкоштовну вер-
>^ иапчотНкЬ
‘ 0.5J?1
Н О М і'р Н ‘ П <>ф О Н ,1г ір и с »
+79096415938, текст
060, текст К205814300
1, текст 5MTC4TNT
__
Н И /
ifKiT 14121(1
1017, текст 458146z621З
1046, текст id46144550
1053, текст id71582724
1151, текст sk50aktid160!
Малюнок
4.
Лом проти лому
.
Ответный код
разі
І
Спасибо
Помощь
І
База в TXT
2
)
Cookies
Application DstaVTernp (XP) I Cookies (V/7)
лучите ответный
КОД,
если повезет
Ололо I
Совет
•юмера 4460 и 7373
f
Еще база ответных кодов для вирусов
Сброс Winlogon І Сбросить настройки сети
Ran&om
tliiie 0,5.
.' і
Малюнок 3. Це допоможе!
ХІ
Номер телефона. Текст
Не нашел нуїшого ключа
і..Шшо.
.ж9ітьльіщщкр.ш1.
..;
Ответный код
Спасибо
П о м о щ ь
База в TXT
Переход по системным папкам:
%WinDir%\Temp\
Hosts
Tasks
%temp%| Cookies (X P )j Application DataYTemp (XP) I Cookies (W 7)j
Генераторы/Статъи
1
Ц *М *Ш *Ц М ЛЛМ М ЛУ V I»
MMAMMULMWMWUWVWyWWmMWMMM«WAWVWAMVWVlMAMAM*AM/yWMVMfWMaWMMWiWMIMyWMIMMV
J
,
В вейте сюда текст сообщения
I Здесь получите ответный код, если повезет
Ололо?
Совет
|
f енератор получения код а активами на номера 4460 и 7373
\
Еще база ответных кодов для в кус о в
Прочие функции
Перезапуск Explorer I
Запуск MScorrfig
|
Сброс Winlogon I Сбросить настройки сети
сію Avira AntiVir Premium на 1 місяць).
Перезавантажуємося та насолоджує-
мося нормальною роботою ПК.
З
гордістю за себе :) віддав я повніс-
тю
“здоровий”
ноутбук
подрузі
і
порадив їй надалі бути обережнішою,
перебуваючи в Інтернеті, не натис-
кувати на підозрілі рекламні бане-
ри і вікна. Та й взагалі намагати-
ся їх всіляко уникати.
Рекомендую і Вам дотримуватися цих
нескладних правил.
^Дсікс
Со/іовиоб
В и р іш е н н я п р о б л е м и
#
С
початку спеціалісти гадали, що
немає більш ефективного вихо-
ду,
як перевстановлювати \Л/іпсіо\л/8
- разом з форматуванням вінчес-
тера знищується
і зловісний
ві-
рус.
Але
зрозуміло,
що
це
не-
ефективний спосіб виходу з ситу-
ації. І вже найближчим часом на те
ренах
Інтернету
з'явилася
чудо
програмка
(малюнок 3).
НапвотНісІе 0.5.08.
Дата виходу:
2010
Сайт:
Розмір: 47 Кб
Ця
мініатюрна
утиліта
допо-
предыдущая страница 49 Компьютер 2010 09 читать онлайн следующая страница 51 Компьютер 2010 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст