усі, хто викладає файли,
відпишуть вам повідом-
лення. Запросто може вийти декілька досить вели-
ких сторінок, які доведеться проглядати! Отже що
можна отримати?
[23:36] -SupersaiyanJV- [Fserve Online]
Trigger:[/ctcp SupersaiyanJV moo -> 100mbit serv-
er] Accessed:! 18] Fastest send:[0.0 B/s by ]
Transferred:[0.0 В in 0 files] Online:[0/5] Sends:[0/2]
Queues:[0.0 B/4.00 GB] [Obsidianl]
SupersaiyanJV - псевдо користувача, який наді-
слав повідомлення
Trigger: [/ctcp SupersaiyanJV moo -> lOOmbit serv-
er] - між квадратними дужками розташований “три-
гер” , ключова фраза, у відповідь на яку сервер роз-
давальника підключиться до вашої машини щоб ви
могли подивитись перелік файлів. Далі йде статис-
тика (швидкість, передано інформації).
Зверніть увагу на пункти: “ОпІіпе:[0/5]н може бути
“Users:[0/5]” Це кількість користувачів, підключених
до
сервера,
що дивляться
які там
лежать файли.
Перша
цифра
це
поточна
кількість,
друга
цифра
максимальна.
Коли перша цифра дорівнює другій,
при спробі відіслати запит ви отримаєте повідом-
лення типу“зайнятий,чекайте”.
Sends: [0/2] - це файли що надсилаються [поточ-
на кількість / максимальна]. Коли цифри рівні, ваші
запити просто додаються у чергу і файл буде відіс-
лано вам, коли прийде ваша черга.
Queues:[0/20] - розмір черги у файлах. В даному
випадку
“Queues:[0.0
B/4.00
GB]”
-
розмір
черги
визначається за розміром файлів, що у ній.
Усі
"зайві”
замовлення
(коли
черга
вже
повна)
просто ігноруються.
Шукаємо файловий сервер, при цьому дивіться
щоб
він
не
був
перевантажений
(черга,
поточні
роздачі,
кількість
підключених
людей),
інакше
доведеться
чекати початку передачі
(іноді ду-у-
же довго).
Знайшли. Виділяємо тригер і кидаємо його в ко-
мандний рядок. У відповідь має відкритись фонове
віконце - переходимо на нього і бачимо
р и с . 1 1 .
Фактично
це
копія
навігації
по
голій ДОСівській
файловій системі:)
У нас є команди: cd, clrqueue, clr queues, dir,
exit, get, help, queues, quit, say, sends, stats, who:
d ir
- видає зміст поточної теки;
Is
- те саме, що й dir, але інформація подається у
декілька стовпчиків;
cd
- дозволяє рухатись серед тек;
cd н азв а_теки
- перейти в цю теку;
c d
.. - повернутись на один рівень вище;
g e t
ім ’я_ф ай л а_п о то чн ій _тец і
-
замовити
файл.
Він почне передаватись відразу коли надійде
ваша черга. При чому, ви отримаєте повідомлення, де
буде вказано “slot” вашого файла, це номер у черзі.
f
Якщо
ви
якийсь
файл
замовили
помилково,
то
знаючи цей номер можна відмінити замовлення ко-
мандою:
c lr q u e u e н о м е р _ с л о ту
Але зважайте, коли завантажився файл, уся черга
зсувається на один. Тобто номер зменшується. Якщо
за час, поки ви помітили, що попросили зайвий файл,
завантажено, скажімо, 3 файли, означає, що слот ва-
шого зайвого має номер на 3 менший ніж спочатку.
*
Можна очистити всю чергу командою:
clr_q u eu es
exit і quit
дають можливість зачинити вікно файло-
вого сервера, але розпочаті завантаження через це не
припиняться і по черзі передаватимуться вам надалі. |
h e lp
-
коротко пояснює для чого потрібна яка
команда.
Крім того вам можуть видати таке:
[00:13] -Highroller- @Highroller to get my full list or
@Highroller-Myscans
to
get
the
list
of the
books
I
have scanned and/or proofed or @Htghroller-Covers
to get the list of the book covers I have scanned or
@Htmls to get my unproofed list or @Tiffs to get my
multitiff
list.
If
you
have
trouble
getting
files
type
...
'
/dccallow +Highroller.
Ц
%
Що означає ©Highroller - щоб отримати мій пов-
ний перелік або @Highroller-Myscans - щоб отрима-
ти
перелік
від
сканованих
мною
книжок
або
@Highroller-Covers - отримати перелік обкладинок
Ш Ш
які я сканував.
..
Так ось,
ви обираєте який саме з його переліків
бажаєте отримати і пишете відповідну команду. На-
приклад, ми хочемо повний перелік усіх файлів, то-
му пишемо:
@ H ig hroller
Відразу вам передають текстовий файл з перелі-
ком, швидше за все - за архівований. Ви відкриває-
те його текстовим редактором і бачите щось типу:
• а ■
[ Contents of E:\books\ ]
а а а
І Highroller (ebook) - all serial numbers ever
found.rar
-----------
626.61 KB
IHighroller (ebook) - wrapster - Sir Arthur Conan
Doyal 12 books.rar - 1.27 MB
IHighroller (ebook) Anonymous 500 Bread Recipes
(txt 148K).rar — 626.61 KB
ftcknowltdging chat request.*,.
ÖCÜ
Chat connection established
PuC. 11
{2 9 :5 1 }
<Shikyg>
-»S ys R es et 2 .5 5 » - F ile S e rv e r
|2 3 :5 1 J
<Shikyo> M № H №
I f you le a v e
t h is ch a n n el a i l
sends»
g e ts ,
and fs e r v * w i l l
fee s to p p e d .
{2 3 :5 1 }
<Shikyo>
T ra n s fe r S ta tu s : Sends: { 9 /2 J
- Queues
{2 2 :5 1 }
<Shikyo>
T h is
s e r v e r
« i l l
a u t o - c l o s e a f t e r 2 » i n s .
{2 9 :5 1 }
<SI»ikyo>
S y«R eset » 2 .5 5 F i le S e rv e r
{2 3 :5 1 }
<Shikyo> U se:
c d ,
d e q u e u e ,
c lre q u e u e s ,
d i r ,
e x i t ,
g e t . H e lp ,
q u eu es, q u i t ,
s a y ,
s e n d s ,
s t a t s , «ho
{2 3 :5 1 }
<Shikyo>
CM
________________________________________________________________________________________________
Знаходите потрібний вам
файл (за назвою), копіюєте
в
буфер
обміну
команду,
яка дозволить вам його о т-.
римати.
Це
весь
рядок до
імені файла включно.
предыдущая страница 56 Компьютер 2011 08 читать онлайн следующая страница 58 Компьютер 2011 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст