Диск
_
.
Файловое
Се* Локальний диск (С:)
NTFS
Анал
із
Oo
fo
tt?
Не
‘п
ПноеЫрити
отклення,
Ш*:
:■
>>;#^Йг:*.-:^ ::':; : ^
: ' / ч
с
-
-у<4&Я
«с^-<:с-^:->^>>:ос-^:н^-ууіл:г<-^;г<.х^гхлЧл1^—?^--
М ій
комп 'ютер
Intel
Celeron-А
400
МНг/ОЗУ
320/HDD 4 Гб/V W -RAM з Microsoft Windows ХР
Professional SP2.
Після дифрагментації почала
залишатися
фрагментовані
файли
(малю-
нок 1).
Дефрагментатор Vefraggter не допо-
магає. Залишаються фрагментовані 2 файли-
червоним.
Vefraggter
дає
про
них
відомості
(малюнок
2 ).
Перевірка
Malwarebytes
Anti-
Malware нічого не дала.
З і свого сумного дос-
віду їх поява - передвісник падіння системи.
^SS^
jL0^yA^W
:v
f'‘i'
будь ласка скажіть;
1. Що це за файли.
2.
Чому вони з'явилися
(при встановленні системи всі файли
дифрагментувалися і їх не
було
видно).
3.
Чи правильне моє спостереження,
що ці файли - передвісники падіння
системи.
4. Як їх дефрагментувати?
Вибачайте моє невігластво.
Просто
хочеться знати трохи більше.
М
инздрав предупрежда
ет: злоупотребление
виртуальной жизнью приво
дит к реальному геморрою!
Дкч Налаштування Допомога
Об
04 ( Виксрктобусг.
.
ЙЙ-І
.
<&{<&%
)
Єуьнє місце і
fragmentation
І,8СВ(<И%
)
0%
Стан
____ .
Анапи завершений
____І
■ * *
ДиекС: j с З Список грайлв ] <
Пошук |
Dw© reap
Пюсемений
x|
файлу
Q
$1одРйе
$MFT
$A
ttrDef
jФрагмент
ів
\
Розм
ір
\
Шлях
£3
056 КБ
C
:\
17
104
КБ
C
:\
3
КБ
C
:\
В
о-первых,
дело в том, Сергей, что это
метафайлы
файловой
системы
NTFS,
т.е. служебные файлы (области),
каждый из
которых
выполняет
ту
или
иную
функцию
файловой системы NTFS. Все метафайлы на-
ходятся в корневом каталоге NTFS тома, не-
доступном ОС. Именно по этой причине и не
подлежат дефрагментации из активной ОС.
Это файлы:
$MFT
- основная таблица MFT. MFT -
главная таблица файлов в операционной
системе Windows ХР и выше.
$MFTmirr
- копия первых 16 записей MFT
(размещенная ровно посередине тома).
предыдущая страница 4 Компьютер 2012 02 читать онлайн следующая страница 6 Компьютер 2012 02 читать онлайн Домой Выключить/включить текст