Добрий День! Підкажіть,
ласка,
де
можна
завантажити
згадані в вашій статті плагіни до
M S
Office,
а
саме
PoverPivot,
Mathematics,
MathType Яку версію
MS Office 2 0 0 7 чи 2010 використа-
но в зазначеній статті? Можливо,
ви будете розповідати про ще
небудь додатки в продовженні ц іє ї
статті,
тоді вкажіть
по можли-
вості лінки для всіх плагінів.
Дякую.
Олександр
Вітаю!
Ш
одо
версії
MS
Office,
то
без
різниці
для
Mathematics, MathType, PoverPivot викорис-
товувати почав з 2010. MathType можливо заванта-
жити
з
сайту
www.cwer.ru.
Остання
версія
була
www.cwer.ru/node/14559/.
Плагін Mathematics Add-In завантажуйте з адреси
www. microsoft. com/download/en/details. aspx?id=17786.
plex.com,
бо на сайті Microsoft досі розміщенна бета.
Доповнення ж
iSpring
першого разу скачав із
cwer.ru,
а зараз поновлюю версії із торентів.
На всяк випадок адреси завантажень:
Mouse Mischief -
www.microsoft.com/downloads/ru-
ru/details.aspx?FamilylD=8cbad6a3-1 edc-416f-987e-
4fb137a6f74b
Пудьте пильні і не сплутайте з іншим плагіном
Microsoft Mathematics, який лежить на
www.microsoft.com/download/en/detaiis.aspx?id=15702.
Ця програма є окремою від MS Office, і дозволяє
створювати фрагменти формул і працювати з ними.
Мені цей плагін не сильно сподобався, хоча має де-
кілька нових цікавих можливостей, але, як по мені,
незвичний в використанні. Тому його і не згадував.
Посилання на PoverPivot за адресою
www.microsoft.com/downloads/ru-ru/
details.aspx?Fam ilyld=e081c894-e4ab-42df-8c87-
4b99c1f3c49b&displaylang=ru.
Доречі, можливо відві-
дати
w w w .p o w e rp iv o t.c o m ,
бо цей сайт перенап-
равляв на сайт Microsoft.
Останню версію Chem4Word знайшов на англо-
мовному сайті розробників
http://chem4word.code-
InteractiveClassroom -
www.softpedia.com/get/Office-
tools/O ther-O ff ice-Tools/l nteractive-Classroom. shtml
.
H a
сайті
Microsoft
посилання
для
завантаження
і
ін-
формація про плагін періодично не відображається.
Щойно спробував відкрити:- (, хоча програма і не
оновлюється вже.
Community Clips -
www.izone.ru/soft_admin/
go.php?action=download&id=8113&key=9374212.
Опис
програми прочитав на сайті Microsoft. Зацікавила,
скачав, після уроків дітки гуляються;)
Олександр Романов
Н а уроке
географ ии:
д ети ,
ч т о
н ахо-
д и тся на краю земного диска?
- Б у тсе к то р , ясное дело.
ч
предыдущая страница 41 Компьютер 2012 08 читать онлайн следующая страница 43 Компьютер 2012 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст