* СКРИПТ,
який
ПЕРЕМІНИВ
бїдеокдр ти
У моєму ж и т і була така проблема. Опера-
ційна система Fedora 17 не знаходила другий
монітор. Після завантаження операційної
системи другий монітор залийтеся у р е ж и -
м і очікування. У вікні System Settings > Displays
другого монітора як не було (малюнок 1). Хо-
чу розповісти
,
я к я вирігиив цю проблему.
Д
ещо про обладнання. Основна відеокарта -
nVidia, інтегрована в чіпсет материнської пла-
ти. Друга відеокарта - це ATI (дискретна PCI-плата).
Перший монітор (15 дюймів, для роботи) підключе-
ний до інтегрованної відеокарти nVidia. Другий моні-
тор (22 дюйми) підключений до відеокарти ATI. Дру-
гий монітор в основному для перегляду відео.
Спочатку я запустив термінал і викликав програму
Ism od.
Ismod показала список модулів ядра, які за-
вантажені в оперативну пам’ять
(м а л ю н о к 2).
По то-
му, що у цьому списку були
n o u v e a u
та
ra d e o n ,
я зро-
зумів, що ядро розпізнає обидві відеокарти успішно.
Далі я переглянув зміст файлу/var/log/Xorg.-
0.log. Файл/var/log/Xorg.0.log - це журнал роботи
Х-серверу. Я зрозумів, щоХ-сервер не розпізнавав
відеокарту ATI атоматично і не завантажував по-
трібний для неї драйвер. Для успішної роботи ві-
деокарти ATI потрібно було спеціальне налашту-
вання Х-серверу.
Щоб визначити ідентифікатор шини для відекарти
ATI, я викликав в терміналі програму
Isp ci.
Про ві-
деокарту ATI вона повідомила таке:
0 2 :0 0 .0 VGA c o m p a tib le c o n tro lle r: ATI T e c h n o -
lo g ie s In c R V 730 PR O [R a d e o n HD 4 6 5 0 ]
де
02:00.0 -
це ідентифікатор шини. Але щоб
використати його в параметрі
BusID,
потрібно
точку замінити на двокрапку, зліва від чисел за-
брати зяйві нулі і замінити шістнадцяткові числа на
десяткові (якщо такі є).
Щоб переконатися що відеокарта АТІ працює, я від
імені суперкористувача створив файл/еІс/Х11/-
хогд.соп^/хогдзеНіпдБ.сопї з таким змістом:
Section “ServerLayout”
Identifier “Layout 1 ”
Screen “screen 1 ”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “screen 1”
Device “videocard 1”
Monitor “monitorl ”
EndSection
Section “Device”
Identifier “videocard 1 ”
Driver “radeon”
BusID “PCI:2:0:0”
EndSection
Section “Monitor”
Identifier “monitorl ■
EndSection
Після перезавантаження комп’ютера другий мо-
нітор працював як основний. Далі я створив скрипт
S w itc h V id e o c a rd .s h ,
який створює настройку X-
сервера до тої чи іншої відеокарти і перезавантажує
комп’ютер. Ось текст цього скрипту:
#!/bin/sh
s_out=”Section \”ServerLayout\”\n\
\tldentifier \” Layout 1\”\n\tScreen \”screen1\”\n\
EndSection\n\n\
Section \”Screen\”\n\
\tldentifier \”screen1\”\n\
\tDevice \”videocard1\”\n\tMonitor \”monitor1\”\n\
EndSection\n\n\
Section \”Device\”\n\tldentifier \”videocard1\”\n”
if grep nouveau \
/etc/X11/xorg.conf.d/xorgsettings.conf >/dev/null; then
s_out= ”$s_out\tDriver \” radeon\”\n\tBusl D
\”PCI:2:0:0\”\n”
else
4«'<jty(3J>localhosr -
nouveau
814795
3
mxm wmi
12727
1 nouveau
wmi
18273
2 mxm wmi,nouveau
radeon
811626
0
video
18504
1 nouveau
i2c algo b it
13065
2 radeon,nouveau
drm kms helper
30925
2 radeon,nouveau
ttm
627Ô5
2 radeon,nouveau
drm
215938
6 ttm,drm kms help
i2 c core
28305
7 drm,drm kms help
, nouveau,i2c nforce2,videodev
IfserqiyO localhost ~]$ 1
предыдущая страница 59 Компьютер 2012 11-12 читать онлайн следующая страница 61 Компьютер 2012 11-12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст