Р и с . 1. И с х о д н о е и з о б р а ж е н и е
Р и с . 6. И н в е р т и р о в а н н о е
и з о б р а ж е н и е (негат ив)
Р и с .З . П р о ст е й ш е е просвет
л е н и е К р и в ы м и (C u rv e s )
Р и с . 7. Н а л о ж е н и е
негат ива с п о с о б о м
O v e rla y (П е р е к р ы -
тие), Н е п р о з р а ч н о с -
ть (O p a c ity ) -1 0 0 %
Журнал « К О М П 5
Ю Т в р » . №3-4’2014 р. Комп’ютерне видання. Видається зтравня 2003 року. Знаю ЯК! Просто. Доступно. Цікаво.
Видавці: ФО-П Зайцев О.Б., ТОВ «КОМП'ЮТЕР-МЕДІА». 03110, м.Київ, вул.І.Клименка, 23, к.409.
Друк: ТОВ «Укрполіграфмедіа». м.Київ, вул.Фрунзе, 104-А
предыдущая страница 66 Компьютер 2014 04 читать онлайн следующая страница 68 Компьютер 2014 04 читать онлайн Домой Выключить/включить текст